פייסבוק
 
 
 
אימייל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.6005013
 
 
 
 
 
 
 
 
דב פניני רואה חשבון
 

דב פניני רואה חשבון

 

Dov Pnini C.P.A (ISR.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לקוח חדש

 
 
שילובך כלקוח במשרדנו מתבצע בשלושה שלבים. להלן פירוט השלבים:

שלב ראשון: פגישת היכרות בה תעלה את צרכיך כלקוח בעל עסק. נתוני הפעילות והיקפה רמת הדיווח נדרשת.בפגישה זו נסקור את דרכי הניהול של עסק באופן כללי וננסה להגיע יחד להחלטה בדבר המסגרת המתאימה לך באתר (עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ).

שלב שני: עם קבלת ההחלטה על מסגרת הפעילות המתאימה נפתח עבורך את התיקים הנדרשים אצל שלטונות המס והמוסד לביטוח לאומי.שירות זה אינו כרוך בתשלום.

שלב שלישי: עם פתיחת התיקים ותחילת הפעילות תקבל הנחיות מפורטות על דרך העבודה, המצאת המסמכים למשרד נוהל ביצוע הדיווח השוטף לשלטונות ועוד.